top of page

Viden om Kreativ Mindfulness

​Styrk dit mentale helbred med Kreativ Mindfulness!
Her finder du fakta om Kreativ Mindfulness og hvad det kan gøre for dig
Kreativ Mindfulness er for alle!

​Kreativ Mindfulness er ikke en kunstklasse og kræver derfor ingen kreativ erfaring. Du skal ikke præstere noget, men blot have lyst til at arbejde kreativt med farver i fast og flydende form.

Mindfuldness

Mindfulness betyder selvregulering af opmærksomheden mod nuet, på en accepterende, åben og nysgerrig måde.

Øget nærvær

Kreativ Mindfulness er med til at øge din evne til nærvær og fuld opmærksomhed på det, der er lige nu. Det er tilstedeværelse med alle sanser vågne. Følelser og tanker observeres, men vurderes ikke.

Små skridt

For at blive bedre til problemløsning, øge lyst og energi til at sætte ting i gang, tages tingene i små overskuelige skridt med Kreativ Mindfulness.

Styrket intelligens

Når du arbejder kreativt og udfordrer dig selv med nye aktiviteter eller materialer, styrkes plasticiteten i hjernen og evnen til at lære. Med andre ord: Kreativ Mindfulness styrker din intelligens.

Succesoplevelser

I Kreativ Mindfulness tilrettelægges undervisningen så du oplever mange små succeser undervejs i den skabende proces.

Øget trivsel

Gennem Kreativ Mindfulness, kunsten og det kreative arbejde, kan du få tilfredsstillet dit behov for mestring, fællesskab og selvstændighed, hvilket giver øget trivsel.

Meningsfuld selvforglemmelse

På Kreativ Mindfulness forsøger vi at balance evner og opgaver, så der er rum til meningsfuld selvforglemmelse, også kaldet flow.

Ro og mental velvære

Med Kreativ Mindfulness ændres balancen mellem signalstofferne i hjernen, så der udskilles mere lykkehormon og mindre stresshormon. Det betyder at du opnår ro og mental velvære med Kreativ Mindfulness.

Tilstedeværelse i nuet

Når du arbejder kreativt, er du tilstede i nuet, hvilket giver ro og overskud til at kunne håndtere det negative. Din bevidsthed er hverken koncentreret om fortiden eller fremtiden, men lige her og nu.

Positiv indstilling

Det kreative håndværk skaber en generel positiv og optimistisk indstilling til livet, der øger din modstandskraft og ydeevne. Du bliver mere kreativ, produktiv og handlingsorienteret, når du tænker positivt, samtidig styrkes immunforsvaret.

Din vejrtrækning har indflydelse på dit helbred

Vi arbejder med åndedrætsøvelser i Kreativ Mindfulness, fordi din vejrtrækning påvirker lunger, nervesystem, immunforsvar og hjerte

Ved træning af din vejrtrækning kan du bl.a. opnå:

  • mere energi og mentalt overskud

  • styrke dit immunforsvar

  • arbejde med dine tanker

  • træne dit fokus på nuet

  • blive bedre til at håndtere pres og reducere stress

bottom of page