top of page

Handelsbetingelser

Kontaktoplysninger 

Kreativ Passion

v/ Helle Haahr 

Tlf. 27 80 10 69 

Kreativpassion@outlook.dk

Priser

Alle priser er angivet i Danske Kroner (DKK) og ekskl. moms.

Fortrydelsesret

Køb af kurser er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jf. forbrugeraftalelovens §18, stk. 2). Du kan dog få refunderet din betaling ved afmelding indtil 14 dage før start, medmindre andet er oplyst. Det indbetalte beløb vil blive tilbagebetalt, fratrukket et administrationsgebyr på kr. 150. Ved afmelding senere end 14 dage før kursus, refunderes intet uanset årsag.  

Udgifter til materialer

Medmindre andet er anført, betales kursusmaterialer af deltagerne.  

Ændringer i afholdelse

Evt. ændringer i undervisningsgange (f.eks. ved sygdom) bliver meddelt via e-mail. Den tabte undervisningsgang tillægges så vidt muligt i forlængelse af kurset. 

Force Majeure 

I tilfælde af ekstraordinære hændelser, udbrud af en epidemi eller lignende, som påvirker afholdelsen af undervisningsaktiviteter, vil undervisningen så vidt muligt blive forsøgt afholdt på alternative måder. I tilfælde af at undervisningen er nødt til at blive udsat, vil den manglende undervisning, så vidt muligt blive tillagt i sidste ende af kurset. Vi kan ikke love kompensation for ændringer i undervisningen. 

bottom of page